O názvu naší chovatelské stanice


 Nad jménem naší chovatelské stanice jsme přemýšleli velmi dlouhou dobu, první nápad byl von Bodenbach, tedy v překladu - z Podmokel.

Tak se jmenuje část města, odkud oba s manželem pocházíme. Navrhů na název bylo mnoho, ale stále jsme se k von Bodenbach vraceli, až jednoho dne padlo definitivní rozhodnutí, že to je to jediné jméno, které se nám pro naši stanici líbí.Vytvořte si webové stránky zdarma!